מידע לזוכים - בעקבות העומס הכבד בלשכות ההוצאה לפועל וריבוי התיקים בבתי המשפט, משרדנו מאמין ודוגל בניסיון גביית החובות טרם פתיחת התיקים בלשכת ההוצאה לפועל באמצעות מו"מ נוקשה עם החייבים וזאת על מנת לקצר את תהליכי הגבייה מחוץ לכתלי בית המשפט.

עם מיצוי כל ההליכים לגביית החוב טרם נקיטת הליכי ההוצאה לפועל יחל שלב פתיחת התיקים בלשכות ההוצאה לפועל ע"פ סוג החוב - שיקים לביצוע, ביצוע פסק דין, תביעה בסכום קצוב וכד'.

כמו כן משרדנו מנהל תיקי הוצאה לפועל ללקוחותיו הכוללים בין היתר בקשות לעיקול נכסי החייב, עיקול מטלטלין וליווי שוטף לזוכים בתיקי הוצאה לפועל.

מידע לחייבים - חייב אשר קיבל אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל וכנגדו נפתחו הליכי הוצאה לפועל יבדוק ויפעל מהר לבירור ההליכים העומדים לרשותו. לחייב מספר דרכי הגנה העומדים לרשותו הכוללים בין היתר התנגדויות לביצוע שטר, פשרה, טענת פרעתי, בקשה לצו תשלומים, חקירת יכולת, בקשה לאיחוד תיקים ומוגבל באמצעים.

משרדנו מעניק שירות משפטי בנושא לחייבים ומסייע בדרכי ההגנה העומדים לרשות החייב. כמו כן אנו מתמחים בבקשות לעיכוב הליכים, בקשות לביטול עיקולים וכו'. בנוסף אנו מספקים שירות משפטי וליווי החייב בתיקי ההוצאה לפועל העומדים כנגדו בלשכות ההוצאה לפועל וייצוגו בבית המשפט.

איחוד תיקים - חייב אשר כנגדו מתנהלים מספר תיקים בלשכת ההוצאה לפועל רשאי יהיה לבקש בקשה לאחד את כל התיקים התלויים והעומדים נגדו מראש ההוצאה לפועל. הבקשה לביצוע איחוד תיקים מטיבה ומקלה הלכה למעשה עם החייב בהתמודדותו עם מספר התיקים והחובות שפתוחים כנגדו.

ראש הוצאה לפועל אשר קיבל את בקשתו של החייב לביצוע איחוד תיקים, יאחד את תיקיו של החייב לתיק מרכזי אחד שיקרא מעתה תיק איחוד.

את הבקשה לביצוע איחוד תיקים יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל כשהיא מנוסחת בצורה מדויקת, נכונה בצירוף תצהיר וגילוי מלוא המידע על נכסי החייב במשך 5 שנים שקדמו להגשת הבקשה לרבות החובות שבשלם הוגשו נגדו תביעות משפטיות.

עד להחלטת ראש ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע איחוד תיקים, ישלם החייב בעת בקשתו 3% מסך כל חובותיו בתיקים התלויים והעמודים כנגדו. כמו כן ישלם החייב 3% מסך כל החובות העומדים כנגדו מדי חודש בחודשו עד להחלטתו של ראש ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע איחוד תיקים.

לפני ההחלטה בבקשה יקיים ראש לפועל אם יראה צורך בכך, חקירת יכולת על מנת לחקור את מצבו של החייב את נכסיו, הכנסותיו, וחובותיו כדי לברר את יכולתו של החייב לשלם את צו החיוב.

כאשר מוגשת בקשה לתהליך איחוד תיקים על ידי החייב, יורה ראש ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאה מן הארץ של החייב, וכן רשאי הוא להטיל עיקול על כל נכסי החייב שפורטו בבקשה לביצוע תהליך של איחוד תיקים.

חייב שאינו מסוגל לשלם מידי חודש סך של 3% מכלל חובותיו בהוצאה לפועל יפנה בבקשה להכרזת מוגבל באמצעים .

צור קשר ונשמח לסייע לך.

 


Guy Touti, Law Office
Natan Yelin Mor St. No.6, POB 57551 Tel Aviv, Zip 6157402
Tel 077-5008387 | Fax 077-5008641

גיא תותי, משרד עורכי דין
רחוב נתן ילין מור 6, ת.ד. 57551 תל אביב, מיקוד 6157402
טל' 077-5008387   | פקס' 077-5008641
 

 המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

לייבסיטי - בניית אתרים