יהודי לוב זכאים לתגמולים - ו"ע (ת"א) 255/08 ג'וליה טייר נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

בחודש אפריל 2010, עמד בפני ביהמ"ש השלום השאלה המרכזית:
האם בריחתם של יהודי לוב מבתיהם, בתקופת מלחמת העולם השנייה, מכוננת עילת נרדפות לפי 'הלכת הפחד'?
 
כבוד השופט שלמה פרידלנדר ובפסק דינו הברור והמאלף קבע כי יהודי לוב זכאים לקבל תגמולים ממשרד האוצר "כנרדפים" מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, וזאת על אף שלוב לא הייתה חלק מן הרייך הגרמני אלא נוהלה על ידי השלטון הפשיסטי האיטלקי תחת השראתו של המשטר הנציונאל-סוציאליסטי הגרמני. 

פסק הדין קבע כי במקרים רבים יהודי לוב סבלו ממתח מרבי וקיצוני, וברחו ממקומות מושבם מפחד ההתנכלויות והרדיפות של החיילים הפשיסטים והנאצים, בין על רקע של לקיחתם של גברים יהודים למחנות עבודות-כפיה, ובין על רקע התפרצויות לבתים יהודיים בחיפוש אחר נשים ומזון, ובין על ריקה מעשי אלימות וביזה אחרים. 
מצבם של יהודי לוב הושפע לא רק מן ההפצצות ואימי המלחמה הכללים - אלא גם מהיחשפותם לרדיפות בשל יהדותם, בהשראה נאצית, ולרבות התנכלויות מצד חיילים של הרייך השלישי ושל גרורתו איטליה הפשיסטית .כפועל יוצא מכך, הכיר בית המשפט הנכבד ובמקרים לא מעטים - נמנו גם הרדיפות וההנכלויות הללו עם המניעים לבריחתם של יהודים לובים רבים לכפרים. לפיכך ובאותם המקרים יש להחיל על יהודי לוב את "הלכת הפחד" ולהכיר בהם "כנרדפים" וכזכאים לקבלת תגמולים.   
    

 


Guy Touti, Law Office
Natan Yelin Mor St. No.6, POB 57551 Tel Aviv, Zip 6157402
Tel 077-5008387 | Fax 077-5008641

גיא תותי, משרד עורכי דין
רחוב נתן ילין מור 6, ת.ד. 57551 תל אביב, מיקוד 6157402
טל' 077-5008387   | פקס' 077-5008641
 

 המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

לייבסיטי - בניית אתרים