פס"ד הרשקו
חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז-1957 נחקק בעקבות הסכם השילומים המפורסם בין ישראל לבין הרפובליקה הפדראלית של גרמניה במטרה להסדיר את נושא התגמולים שמוענקים לניצולי שואה בגין נכות שהוסב להם עקב רדיפות הנאצים.
החוק הגרמני מבחין בין הגבלת חירות – אשר מקנה זכאות למי שנרדף בתחומי הרייך השלישי לבין שלילית חירות – המקנה זכאות למי שנרדף מחוץ לתחומי הרייך השלישי. הבחנה זו הוחלה על תביעות רבות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
השאלה המרכזית בפס"ד הייתה האם העוצר החלקי אשר הונהג בתקופת השואה בערים רבות בבולגריה ורומניה (מדינות שלא היו חלק מהרייך הגרמני אך פעלו בהשראת הממשל הנאצי) עולה כדי שלילת חירות אשר מזכה בתגמולים ע"פ חוק.
כבוד השופט אליעזר ריבלין עונה על שאלה זו בחיוב ואומר כי כאשר הוטל עוצר על ידי השלטונות, שהגביל את תנועת היהודים לדלת אמותיהם, זאת למשך תקופה משמעותית ובאופן שמי שהפר את העוצר – דמו בראשו, אין לומר כי הסרת העוצר לזמן קצוב הוציאה את היהודים מגדר מי שתנאי חייהם היום דומים למעצר במשמעות החוק. כבוד השופט בפסק דינו אף נתן דוגמא לאדם יהודי הנרדף בבולגריה וכשהוא נתון תחת עוצר וכשהותר לו לצאת מספר שעות ביממה בלבד, לבין מי שהותר לצאת מן העוצר שעות בודדות ושלדעתו אין כל רלוונטיות , שכן העוצר מגביל את חופש התנועה, בין אם הוא נקבע בצו שלטוני ובן אם לאו.
על כן קבע כבוד השופט א' ריבלין כי הדרישה לקיומן של מגבלות רשמיות על תנועת היהודים בין עוצר לעוצר אינה מקובלת כתנאי לנרדפות. שכן אפשר שבמקרים בהם העוצר חל בשעות מעטות של היום או לתקופה קצרה, קיומן של מגבלות על התנועה גם בשעות ללא עוצר הוא שיהפוך את הגבלת החירות ל"מעין שלילת חירות".
 

 


Guy Touti, Law Office
Natan Yelin Mor St. No.6, POB 57551 Tel Aviv, Zip 6157402
Tel 077-5008387 | Fax 077-5008641

גיא תותי, משרד עורכי דין
רחוב נתן ילין מור 6, ת.ד. 57551 תל אביב, מיקוד 6157402
טל' 077-5008387   | פקס' 077-5008641
 

 המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

לייבסיטי - בניית אתרים